Betrokken inwoners Nieuwolda

Op donderdagavond 20 april 2017 bezochten leden van Gemeentebelangen Oldambt de inloopavond in Nieuwolda. Mooi Nieuwolda.. zoals zij zich terecht in de presentatie afbeeldde als ‘Brug naar meer in Oldambt’. De aanwezige inwoners toonden hun betrokkenheid en ook bezorgdheid wat betreft diverse agendapunten. Diverse zaken kwamen ter tafel. Punten zoals de ontwikkeling van het windmolenpark aan de buitengrens van Delfzijl en Geefsweer, tegen de grens van Nieuwolda aan en of de inwoners in de realisatie ook hun stem konden laten gelden. De visie van het huidige Oldambtster college is gelijk aan die van Gemeentebelangen Oldambt. De partij is er voorstander van duurzame energie binnen de gemeente te promoten en is tegen plaatsing van windmolens voor het opwekken van energie. Een ander punt van agenda was de verloedering van de historisch waardevolle boerderij aan het einde van de Langeweg, een kostbaar monument dat al jaren leeg staat en nu in particuliere handen & te koop is. Behoud van het monumentale gebouw waarin diverse oude muurschilderingen aangebracht zijn wordt bepleit.