Publicatie in de Oldambtster van maart 2016

Gemeentebelangen Oldambt is nu een aantal weken onderweg

 

Het is alweer enkele weken geleden dat Gemeentebelangen Oldambt als jongste politieke partij in Oldambt aan u is voorgesteld. Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben wij veel leuke en positieve reacties ontvangen op onze nieuwe partij en onze website. Dit heeft ons overweldigd. Hierbij willen wij de mensen daarvoor hartelijk danken.

Ook stromen via de mail vele reacties binnen. Reacties van inwoners die lid van Gemeentebelangen Oldambt willen worden, maar ook inwoners, waaronder ondernemers, die ons benaderen om met ons mee te denken of gewoon even met ons in gesprek willen. Wij verwelkomen de nieuwe leden en gaan uiteraard graag met mensen in gesprek. Elke bijdrage, hoe klein of groot die voor u ook mag zijn, is er voor ons weer een belangrijke bijdrage om iets voor de gemeente te kunnen betekenen.

Hoe nu verder?

Maar we zijn er nog niet. Nog lang niet. Ons belang is immers gemeentebelangen. Dat willen wij graag in ons verkiezingsprogramma duidelijk naar voren laten komen. En hiervoor hebben wij veel meer input vanuit de Oldambtster samenleving nodig. Om precies te zijn willen wij graag weten hoe u de gemeente Oldambt ziet.

  • Wat gaat er volgens u goed? Dat mag en moet ook gezegd worden. Want dat zijn zaken waarvoor je je inzet om het te behouden.
  • Wat kan volgens u beter? Uiteraard gaat niet alles perfect, maar het is belangrijk dat open te kunnen benoemen en samen te kijken of en hoe het beter kan.
  • Wat zou u graag echt anders zien? Soms is het goed dingen vanuit een ander perspectief te zien en te benaderen en het beleid over een geheel andere boeg te gooien. Waarom niet?

Help u ons en denkt u met ons mee?

Wij zoeken mensen die betrokken zijn bij alles wat reilt en zeilt in Oldambt en belangstelling hebben om over allerlei onderwerpen mee te praten. Help ons mee het belang van de gemeente goed op de kaart te krijgen. Denk met ons mee over hoe dingen in de gemeente Oldambt anders kunnen of op welke wijze problemen op te lossen zijn. U bent van harte welkom als lid, maar ook als gesprekspartner. Laat het ons weten, wanneer wij iets voor u kunnen betekenen.

Meer informatie over ons en de uitgangspunten van Gemeentebelangen Oldambt is te vinden op de website: gboldambt.nl. Tevens zijn wij op Twitter en Facebook te vinden.