Wie zijn we

Gemeentebelangen Oldambt is in januari 2016 opgericht door Ger Klein en Albert Kuiper.

Het bestuur wordt gevormd door Jan Dekker (voorzitter), Albert Kuiper (secretaris) en Fabian Buiter (penningmeester).

Ger Klein is lijsttrekker en kandidaat-wethouder.

We zijn een partij van, voor en door Oldambtsters. We hebben geen binding met een provinciale of landelijke partij. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Niet vanuit ivoren torens de gemeente besturen, maar samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen voor een beter Oldambt. Dat is waar het ons om gaat. Dit betekent dat we – voordat er besluiten worden genomen – met inwoners en andere betrokkenen in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét onze inwoners en andere betrokkenen. Dat is waar wij ons in Oldambt sterk voor willen maken. We zijn er immers voor u!